ZAMEK KRÓLEWSKI

siedziba książąt mazowieckich


Najstarszą siedzibą książęcą był drewniany dwór wzniesiony w miejscu dzisiejszego zamku, pierwszą zaś budowlą murowaną – zachowana do dziś w części piwnicznej i parterowej – Wieża Grodzka. Czas panowania książąt pamiętają też piwnice gotyckie. Niestety, podobnie jak wnętrze Wieży Grodzkiej, są niedostępne dla turystów zwiedzających zamek wyznaczonymi trasami. Piwnice, w których dziś prowadzi się zajęcia muzealne dla uczniów, są częścią pałacu książęcego (Curia Maior) wzniesionego w pierwszych latach XV w. przez księcia Janusza Starszego. Była t więcej title=

Wieża Grodzka

Wieża Grodzka – najstarsza murowana budowla Zamku Królewskiego