Plac Trzech Krzyży

pamiątka po średniowiecznych pustelnikach


Nazwa placu pochodzi zapewne od trzech legendarnych pustelników, którzy mieszkali tu, gdy w miejscu Warszawy szumiała nieprzebyta puszcza. Ponoć książę Siemowit I był świadkiem, jak kiedyś pustelnicy pomagali zwierzętom. Na pytanie księcia po co to robią, odpowiedzieli, że życie bez pomagania innym jest puste. Książę postanowił zatem pomóc świętym mężom, przysyłając im różne dary. Ściągnął tym na nich nieszczęście. Rozbójnicy, myśląc, że książę w leśnej chatce ukrywa swoje skarby, napadli na pustelników i zabili ich.

Jeden z krzyży na placu

Jeden z krzyży na placu – pamiątka po założonej przez króla Augusta II Mocnego Kalwarii Ujazdowskiej.