Kościół św. Anny

bernardyńska świątynia


Kościół ufundowała i sprowadziła do niego z Krakowa bernardynów księżna Anna Fiodorówna – synowa księcia Janusza Starszego i matka księcia Bolesława IV. Świątynia została poświęcona w grudniu 1454 r. – kilka miesięcy po tragicznej śmierci jej syna, gdy księżna sprawowała władzę na Mazowszu w imieniu swych małoletnich wnuków. W kościele znajdował się nagrobek innej księżnej Anny – matki ostatnich książąt mazowieckich ufundowany przez jej syna Stanisława, lecz nie zachował się do dzisiaj.

Gdy Mazowsze nie było

Gdy Mazowsze nie było jeszcze częścią Polski, a do Warszawy częściej przybywali posłańcy książęcy z Czerska niż k... więcej title=