Jazdów

dwór myśliwski książąt mazowieckich


W okolicy dzisiejszego Zamku Ujazdowskiego stał w XIII w. dwór myśliwski książąt mazowieckich. 24 czerwca 1262 r. doszło tam do tragedii. Litwini i Rusini pod wodzą Mendoga najechali Mazowsze i wdarli się na teren grodu, w którym przebywał władający wówczas Mazowszem syn Konrada Mazowieckiego, książę Siemowit I wraz ze swoim synem Konradem II. Najeźdźcy na oczach małego Konrada zabili jego ojca, dziecko zaś wzięli w niewolę. Smaczku całej historii dodaje fakt, że Siemowita zabił zapewne rodzony brat jego żony – książę Rusi Halickiej – Szwarno.

Zamek Ujazdowski

Zamek Ujazdowski zbudowano na terenie dawnej osady Jazdów. Pamiątką po tamtym okresie jest adres rezydencji – ul. Jazdów 2... więcej title=