Warszawa książąt mazowieckich


Warszawa została założona ok. 1300 r. przez księcia Bolesława II, wnuka Konrada Mazowieckiego. Najstarsza część Warszawy, obejmująca w początkach XIV w. obszar dzisiejszego Starego Miasta, była otoczona wałem, a pierwszymi murowanymi budowlami były: wieża Grodzka w miejscu zamku, wieża Bramna (tzw. wieża Żuraw) oraz dwie bramy prowadzące do miasta: Krakowska i Nowomiejska. W miejscu dzisiejszej katedry św. Jana znajdował się drewniany kościół, a na rynku dom zarządzającego grodem wójta. W 1406 r. Warszawa zastąpiła Czersk w roli stolicy wschodniego Mazowsza. W tym samym roku książęta założyli za murami miejskimi Starej Warszawy nowe miasto – Nową Warszawę. I tak jak Stara Warszawa miała w herbie syrenę (co prawda bardziej przypominała ona harpię niż piękną pannę z mieczem), tak Nowe Miasto  więcej title=