Plac Trzech Krzyży

Plac Trzech Krzyży


Ze swoim najlepszym przyjacielem Tytusem Woyciechowskim spacerował, jak to sam określał, po całym mieście, czyli od pl. Trzech Krzyży do kolumny Zygmunta. Chadzał także na Stare i Nowe Miasto oraz na plac Marywilski (dzisiejszy Plac Teatralny). Czasem udawał się w stronę Żoliborza, żeby w kolegium oo. pijarów odwiedzić Leopolda Poletyłłę, a także na Bielany do kościoła i klasztoru oo. kamedułów.