Pałac Kazimierzowski


Fryderyk Chopin korzystał z domowej edukacji do 13. roku życia. We wrześniu 1823 r. został uczniem Liceum Warszawskiego, wstępując od razu do IV klasy (w placówce było sześć klas licealnych). Szkoła mieściła się w głównym gmachu Pałacu Kazimierzowskiego, tuż obok, w oficynie, w służbowym mieszkaniu, mieszkała rodzina Chopinów.

KSIĘGARNIA BRZEZINY

Do Brzeziny co dzień chodzę – pisał Chopin do przyjaciela. Księgarnia Brzeziny przy ul. Miodowej 8 była najlepiej zaopatrzonym s... więcej title=