Muzeum Chopina


Siedzibą Muzeum jest Pałac Ostrogskich, który wznosi się przy ulicy Okólnik 1. Pod koniec XVI w. kasztelan krakowski Janusz Ostrogski zlecił wybudowanie w tym miejscu obiektu o charakterze obronnym. Budowla powstał jednak dopiero w drugiej połowie XVII w. wg projektu Tylmana z Gameren zatrudnionego przez ówczesnego właściciela Jana Gnińskiego. Od tego czasu pałac kilkakrotnie przebudowywano, zmieniały się jego funkcje, podobnie jak właściciele. Historycznie nie jest to miejsce związane ani z Fryderykiem Chopinem, ani z jego rodziną, ale właśnie więcej title=

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

Instytut - utworzony w 2001 r. decyzją polskiego parlamentu - zajmuje się m.in. badaniami naukowymi, popularyzacją wiedzy o osob... więcej title=