Warszawa Fryderyka Chopina


Warszawa była domem dla Fryderyka Chopina przez 20 lat. To połowa zbyt krótkiego, ale bardzo intensywnego życia kompozytora. Jesienią 1810 r. rodzina Chopinów przeniosła się z Żelazowej Woli do stolicy Księstwa Warszawskiego. 2 listopada 1830 r. młody, ale już ukształtowany artysta opuścił stolicę Królestwa Polskiego zwanego potocznie Kongresówką. Zmiana nazwy państwa i zależności międzynarodowych nie odbiła się negatywnie na Warszawie. Wręcz przeciwnie: miasto rozwijało się w tym czasie bardzo intensywnie. Do życia zostały powołane Uniwersytet Warszawski i Instytut Politechniczny, funkcjonowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk ze znakomitą biblioteką, działały szkoły elementarne, zawodowe i Liceum Warszawskie, w którym pracę otrzymał ojciec Fryderyka, kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Życie młodego pianisty toczyło się w Warszawie przede wszystkim w okolicach  więcej title=