Działo

Symbol walk młodzieży akademickiej


4 marca 1921 r. do Warszawy powrócił 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej złożony ze studentów warszawskich uczelni, który uformował się na terenie uniwersytetu w listopadzie 1918 r. Pułk ten walczył pod Lwowem, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej na przedpolach stolicy. O bohaterstwie młodzieży akademickiej przypomina działo na tyłach pałacu Kazimierzowskiego, opatrzone tabliczką, na której widnieje napis: Działo-symbol walk młodzieży akademickiej o niepodległość w latach 1918–1920 przywrócone społeczności akademickiej 15.VIII.1990 r. Jest on więcej title=