Cmentarz Wojskowy na Powązkach


Cmentarz, zwany także Powązkami Wojskowymi, powstał w 1912 r. dla potrzeb carskiego garnizonu wojskowego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powiększono go, nadając mu przy tym nowy kształt. W 1921 r. pochowano tu polskich żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, a także w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920 r., a w 1929 r. ku ich pamięci wzniesiono pomnik Orląt Polskich (w kwaterze B-11) w formie kolumny zwieńczonej rzeźbą orła i krzyżem. Reliefy na tablicach u podstawy pomnika przedstawiają sceny z walk. Na jednej z nich uwiec więcej title=