Warszawa 1920


Warszawa była centrum wydarzeń, jakie rozgrywały się w Polsce w 1920 r. Tu zapadały najważniejsze decyzje polityczne, militarne i społeczne i to właśnie zdobycie stolicy przez wojska bolszewickie miało być kluczem do zwycięstwa nad Polską. Miasto było bezpośrednim zapleczem działań wojennych, ważnym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem zaopatrzeniowym, a jednocześnie strategicznym celem najeźdźców. Na przełomie czerwca i lipca sytuacja militarna Polski wydawała się katastrofalna. Brakowało pieniędzy na wyposażenie dla wojska, a dostawy zakupionego sprzętu opóźniały się. W Warszawie rosło napięcie polityczne, a część opinii publicznej otwarcie mówiła o przegranej wojnie. Niektóre ze stronnictw politycznych otwarcie zarzucały Piłsudskiemu doprowadzenie Polski na skraj upadku. Przewrót wisiał w powietrzu, dlatego Piłsudski, wyjeżdżając 12 sierpnia do kwatery w Puławach, nakazał gen. Sosnkowskiemu szczególną czujność,  więcej title=