Zamek nad Bzurą


Zachowane do dzisiaj ruiny są pozostałością po wczesnobarokowym zamku z początku XVII w. W wyniku badań archeologicznych odkryto jednak ślady wcześniejszych budowli wzniesionych przez księcia Siemowita. Rozbudowę zamku przeprowadziła w drugiej połowie XV w. księżna Anna Oleśnicka, matka zmarłych tragicznie ostatnich książąt płockich, która sprawowała rządy w ziemi sochaczewskiej do 1476 r., a następnie Krzysztof Szydłowiecki, który był jednym ze starostów sochaczewskich po inkorporacji ziemi sochaczewskiej do Polski. W ostatnich latach r więcej title=

STATUTY SOCHACZEWSKIE

Statuty uchwalone na zamku podczas zjazdu książąt były najstarszym pisanym zbiorem praw na Mazowszu. W 1377 r. Siemowit II... więcej title=