KAMPINOS

Kampinos – gdzie książęta wybierali się na polowania


Pierwsza wzmianka o Białym Mieście, czyli obecnym Kampinosie, pochodzi z 1377 r. Nazwa wywodzi się od białych, piaszczystych wydm. W Kampinosie zatrzymywali się książęta mazowieccy podczas polowań w puszczy. W 1414 r. osada otrzymała prawa miejskie, a jej wójtem został Czestek z Kocięcina. Nie tylko władcy Mazowsza lubili polować w Puszczy Kampinoskiej, również król Polski Władysław  Jagiełło chętnie uganiał się po tutejszych ostępach za zwierzyną. 

PUSZCZA KAMPINOSKA – MIEJSCE POLOWAŃ KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

W 1451 r. książę Władysław I płocki nadał kasztelanię sochaczewską wraz z Kampinosem swojej żonie Annie. Kiedy w 1476 r. król ... więcej title=