Odbudowany zamek


Nowa warownia powstała na południe od Łysej Góry. Siemowit III, pierwszy władca mazowiecki, który użył tytułu księcia gostynińskiego, kazał w miejscu dzisiejszego zamku wznieść drewnianą wieżę obronną. Jego syn, Siemowit IV, wybudował nowe fortyfikacje. Czworoboczne mury wzmocniono w narożach szkarpami. W kurtynie wschodniej znajdowała się brama wjazdowa. Zamek stał się ulubioną rezydencją księcia, który w 1382 r. nadał Gostyninowi prawa miejskie. Mieszkańcy miasta po wiekach odwdzięczyli się swemu władcy, wystawiając mu pomnik na rynku, więcej title=