GIŻYCE

Giżyce – gotycki kościół


W tej niewielkiej miejscowości zapadały bardzo ważne decyzje mające wpływ na losy całego księstwa mazowieckiego. Wszystko za sprawą biskupa Pawła Giżyckiego herbu Gozdawa (1400–1463), który po śmierci księcia Bolesława IV (1454) pełnił funkcję regenta na Mazowszu Wschodnim, a po śmierci księcia Władysława I (1455) również na Mazowszu Zachodnim. Biskup był zdecydowanym zwolennikiem niezależności Mazowsza, a po śmierci króla Władysława Warneńczyka stał się zwolennikiem osadzenia na tronie polskim jednego z książąt mazowieckich. W tej niewi więcej title=