Najciekawszy kościół obronny na Mazowszu

Unikalny kościół obronny


W 1551 r. z polecenia wojskiego warszawskiego – Jana Brochowskiego herbu Prawdzic – rozpoczęto budowę nowego kościoła w miejscu dawnej świątyni. Przebudowy dokonał znakomity architekt Jan Baptysta z Wenecji. Budowa trwała 10 lat, a uroczysta konsekracja nastąpiła w 1596 r. Zniszczony w XVII w. przez Szwedów kościół został odbudowany w latach 1662 – 1665 przez ówczesnego właściciela Olbrachta Adriana Lasockiego, starostę wyszogrodzkiego. Kościół to trzynawowa bazylika. Prezbiterium zamknięte jest apsydą, nad którą znajduje się wieża. Ta więcej title=