Kościół św. Trójcy


Dogodnie usytuowane na traktach handlowych Błonie nie straciło jednak swego znaczenia. Syn Siemowita, książę Konrad II, gdy powrócił z niewoli, zadbał o rozwój wzniesionego w połowie XIII wieku kościoła. Mimo zniszczeń na przestrzeni wieków, świątynia w części dachowej i sklepieniowej pozostała niezmieniona. Obecnie to trzynawowa, orientowana bazylika, w której zachowały się elementy romańskie i wczesnogotyckie. Nawy boczne i część nawy głównej posiadają gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. Jednoprzęsłowe prezbiterium ma natomiast późno więcej title=