BŁONIE

Błonie – gród i romański kościół


Na Łysej Górze, w północno-wschodniej części miasta, w XII w. wzniesiono gród. Za panowania Konrada Mazowieckiego był on jedną z głównych siedzib książęcych. W jego północnej części, na stożkowatym kopcu, książę wzniósł murowaną wieżę obronną, w której mieli chronić się mieszkańcy warowni, gdyby została ona zaatakowana przez wroga. Wały, ceglana wieża obronna i rzeka Utrata okazały się niewystarczającymi przeszkodami dla najeźdźców. Warownia została zniszczona w drugiej połowie XIII w., zapewne przez Litwinów, którzy w 1262 r. najechali Mazowsz więcej title=