WĘGRÓW

bazylika i tajemnicze lustro


Założony w XIV w. Węgrów uzyskał prawa miejskie w 1441 r., gdy o Podlasie rywalizowały Księstwo Mazowieckie i Litwa. Miał ugruntować władzę książąt nad Podlasiem, ale szybko stał się miastem litewskim. Pięć lat po nadaniu miastu praw miejskich książę Bolesław IV zrzekł się Podlasia i od tej pory Węgrów stał się częścią Litwy. Przybywali tu jednak nadal wysłannicy książąt mazowieckich, bo przez Węgrów biegł Wielki Gościniec Litewski, który łączył Warszawę z Wilnem. 

MISTRZ TWARDOWSKI I DUCH BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY

Na prośbę króla Zygmunta Augusta mistrz Twardowski miał wywołać ducha Barbary Radziwiłłówny – zmarłej żony władcy. Według legend... więcej title=