SIEDLCE

wrota Mazowsza


Co prawda Siedlce nie leżą na terenie historycznego Mazowsza, lecz w Małopolsce, na terenie dawnego województwa sandomierskiego, jednak stanowią ważny punkt na Szlaku Książąt Mazowieckich. Siedlce, o których po raz pierwszy wzmiankował w swoim dokumencie kardynał Zbigniew Oleśnicki, leżały na styku trzech krain. W średniowieczu był to prawdziwy tygiel kultur i narodów. Na północy było Mazowsze, na południu Małopolska, zaś na wschodzie i południowym wschodzie Ruś, której terytorium później zostało włączone do Wielkiego Księstwa Litewsk więcej title=