OSTRÓW MAZOWIECKA

gród w Puszczy Białej


Ostrów Mazowiecka swą nazwę zawdzięcza nie wyspie, jak inne znane z ziem polskich Ostrowy, lecz… prymitywnej drabinie bartniczej zwanej „ostrową”, przy pomocy której dawni mieszkańcy Puszczy Białej podbierali miód pszczołom. Ukryta w puszczy osada bartników, drwali i myśliwych stała się miastem w 1434 r., gdy liczący podówczas 14 lat książę Bolesław IV – wnuk Janusza I – nadał jej prawa miejskie. Jednak to Anna Radziwiłłówna – żona Konrada, syna Bolesława – została zapamiętana przez mieszkańców miasta do dziś. Księżna nadała miastu p więcej title=

DZIEJOWA UGODA I ZABÓJCZY ROMANS

W 1392 r. doszło do wydarzenia, bez którego nie byłoby historycznego zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Skłóceni do tej pory kr... więcej title=