Renesansowy zamek


Prawdopodobnie właśnie w szydłowieckim zamku król Zygmunt I Stary wraz z Mikołajem i Krzysztofem Szydłowieckimi decydowali o polityce względem niezależnego Mazowsza. Zamek położony na sztucznie usypanej wyspie wybudował w XV w. Stanisław Szydłowiecki, marszałek dworu Królestwa Polskiego. Rezydencję rozbudował jego syn Mikołaj. Dwupiętrowa, trójskrzydłowa budowla prawie w całości została wykonana z szydłowieckiego piaskowca. Jednym z najstarszych elementów zamku jest wieża bramna podparta narożnymi szkarpami. W jej przyziemiu znajduje się więcej title=