Kościół św. Anny

Gotycki kościół


O czasach świetności pod rządami Piastów mazowieckich przypomina dziś kościół pw. św. Anny mieszczący się na rynku. Około 1350 r. książę Siemowit III ufundował w tym miejscu pierwszą drewnianą świątynię. W 1458 r. księżna Anna, matka księcia Bolesława IV, nadała parafii grunty i ponownie erygowała kościół. Kres najstarszej w Piasecznie świątyni przyniósł pożar, który wybuchł w 1526 r., czyli w tym samym roku, gdy ziemie księstwa zostały włączone do Polski. Budowę nowego murowanego kościoła rozpoczęto dopiero w połowie XVI w. Jednonaw więcej title=