PIASECZNO

Miasto mazowieckich księżnych


Miasto swój rozwój w średniowieczu zawdzięczało książętom mazowieckim: Januszowi I Starszemu, który w 1429 r. dokonał lokacji na prawie chełmińskim i Annie, żonie księcia Konrada III Rudego, która w 1513 r. nadała miastu prawo odbywania jarmarku i targów. Decyzja ta miała ogromne znaczenie dla Piaseczna, a handel na piaseczyńskim rynku odbywał się nieprzerwanie aż do 1964 r.!

SILNE RZĄDY SŁABEJ PŁCI

Przypadłością ostatnich męskich potomków mazowieckiej linii Piastów była śmierć w młodym wieku. Bolesław IV zmarł mając 34 lata,... więcej title=