CZERSK

Militarne Centrum Mazowsza


Czersk, dziś niewielka wioska, w czasach panowania książąt mazowieckich był obok Płocka największym ośrodkiem władzy na Mazowszu i stolicą wschodniej jego części. Komesem czerskiego grodu był w XI w. Magnus – zapewne syn króla Anglii Harolda II. Być może jego grób odkryli archeolodzy podczas wykopalisk na terenie kościoła grodowego. W XI w., gdy Płock uznawano za stolicę Mazowsza, Czersk był jego centrum militarnym. W miejscu dzisiejszego zamku wznosił się warowny gród, obok którego rozwijało się podgrodzie. W połowie XIV w. przekszta więcej title=

CZY ANGIELSKI KRÓLEWICZ SPRAWOWAŁ RZĄDY W CZERSKU?

Podczas wykopalisk w 1966 r. naukowcy odkryli na terenie kościoła grodowego nietypowy grób, który musiał należeć do możnego wojo... więcej title=