Góra zamkowa

Kto wzniósł zamek w Wyszogrodzie


Powstanie zamku do niedawna przypisywano królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w XIV w. na 20 lat przyłączył część Mazowsza do Polski. Archeolodzy zweryfikowali tę teorię. Według najnowszych ustaleń zamek w Wyszogrodzie wzniósł zapewne książę Siemowit III, uznawany za najwybitniejszego z mazowieckich władców. Siemowit zjednoczył Mazowsze podzielone przez swego dziada Bolesława II, a czerpiąc inspirację z działań króla Kazimierza Wielkiego, przekształcał swoje księstwo z „drewnianego” w „murowane”. Zajął się także ujednoliceniem prawa i d więcej title=