Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji


Sierpc położony na rubieżach Mazowsza to jedno z najstarszych jego miast. Zachowany do dziś kościół św. Wita, Modesta i Krescencji przy ul. Farnej nie jest pierwszą znajdującą się w tym miejscu światynią. Choć jednonawowy kościół gotycki z czterokondygnacyjną wieżą wznoszono w trzech fazach od XIV do pierwszej połowy XVI w., to jego wezwanie wskazuje, że jest spadkobiercą wcześniejszej budowli. Święci Wit, Modest i Krescencja byli czczeni w XI w. Potem ich kult zanikł. Legenda głosi, że pierwszy kościół wybudowano tutaj w 1003 r. w miejscu odpr więcej title=