Klasztor i Kościół Najświętszej Marii Panny


Największym zabytkowym zespołem architektonicznym w Sierpcu jest klasztor i kościół Najświętszej Marii Panny znajdujący się na górze Loret. Pierwotną drewnianą budowlę wzniesiono w 1483 r. w miejscu objawienia, jakiego doznał młody kleryk w czasie zarazy, która spustoszyła miasto. Ujrzał on Matkę Boską, która zapowiedziała, że zaraza minie, jeśli ludzie będą się gorliwie modlić. Obecny kościół został ukończony w 1513 r. Pod koniec XVI w. do świątyni została dobudowana kaplica grobowa wnuczki fundatora – Urszuli Lwowskiej. Najcenniejs więcej title=