DROBIN

spuścizna Michała Anioła


Drobin w 1444 r., gdy w bitwie pod Warną poległ, król Władysław Warneńczyk, a Mazowsze było jeszcze potężnym, choć zależnym lennie od Polski księstwem, stał się własnością rodu Kryskich. Im właśnie zawdzięcza swe największe zabytki. Drobin kupił Ninogniew Kryski – ważna postać na dworze książęcym – kasztelan czerski, warszawski, później zaś wojewoda płocki. Tę ostatnią funkcję pełnił w czasach, gdy Księstwo Mazowieckie dosięgnął już kryzys i część zachodniego Mazowsza, jednak bez ziemi płockiej, została włączona do Polski. Jego sy więcej title=

MAZOWIECCY RYCERZE

Na zachodnim Mazowszu zachowały się, bądź są wspominane w źródłach, siedziby rycerskie i fundacje dokonywane nie tylko przez sam... więcej title=