Opactwo w Czerwińsku


Romański kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny był bardzo ważnym miejscem w Księstwie Mazowieckim. Świadczą o tym przywileje, którymi był obdarzany przez kolejnych książąt, począwszy od Konrada Mazowieckiego. Mimo licznych przebudów, świątynia zachowała cechy budowli romańskiej i jest jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce. Zbudowana z kamiennych ciosów budowla to trójnawowa wieżami, z transeptem i prezbiterium. Nawa główna z bocznymi była połączona półkolistymi apsydami. W kruchcie zachował się unikatowy romański por więcej title=

Czy w czerwińskim opactwie

Czy w czerwińskim opactwie znajduje się nagrobek księcia Konrada II? Jan Długosz, korzystając z wcześniejszych przekazów ... więcej title=