BODZANÓW

ponad 600 lat tradycji


Świadectwem bogatej historii jest rynek wytyczony przez książąt mazowieckich w 1351 r., zabytkowy gotycki kościół oraz tradycja, która trwa już 600 lat. Na rzece Mołtawie, u stóp założonego na wysokiej skarpie rynku, biegła granica, która przez 150 lat dzieliła Mazowsze. Na zachodzie znajdowało się Księstwo Płockie, w którym rządy sprawowali potomkowie księcia Siemowita IV, na wschodzie Księstwo Czersko- Warszawskie, gdzie rządził książę Janusz I i jego następcy. Księciu Januszowi Bodzanów zawdzięcza tradycję, która trwa już 600 lat. W 1415 r. więcej title=