Trasa Konrada Mazowieckiego – część zachodnia


Zapraszamy na wycieczkę po północnym Mazowszu, kolebce Księstwa Mazowieckiego. To tu książę Konrad zakładał pierwsze grody. Stolicą księstwa był Płock, który do dziś pozostaje miastem z największą liczbą zabytków związanych z książętami mazowieckimi. Wisła pełniła wówczas rolę głównego traktu komunikacyjnego, którym spławiano towary. Pewnego razu transportowano nią nawet... most pontonowy – tajną broń króla Władysława Jagiełły, która umożliwiła przeprawienie się armii polskiej wspieranej przez rycerstwo mazowieckie na drugi brzeg Wisły, zaskoczenie wojsk krzyżackich i błyskotliwe zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Most został zmontowany w Czerwińsku, u stóp zachowanego do dziś romańskiego kościoła. W tej części Mazowsza warto odwiedzić miejsca, w których znajdowały się niegdyś książęce strażnice, zobaczyć najcenniejszy na Mazowszu renesansowy nagrobek więcej title=