Gotycki kościół w Serocku

Kościół Zwiastowania NMP.


W Serocku znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Mazowsza. Ostatni książęta mazowieccy: Stanisław i jego młodszy brat Janusz III ufundowali tu gotycki kościół, który pierwotnie nosił wezwanie św. Wojciecha, a obecnie Zwiastowania NMP. Jednonawowa świątynia usytuowana jest na wysokiej skarpie nad Zalewem Zegrzyńskim. Na fasadzie znajdował się unikatowy zegar słoneczny z wierszowanym napisem: To pomnij, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Ta maksyma doskonale odnosi się do losów ostatnich władców niezależnego Mazowsza. Choć książęta więcej title=