Dom Polonii


Gdy gród spłonął, biskupi płoccy – właściciele Pułtuska – postanowili w jego miejscu wznieść murowany zamek. Jego zaczątkiem stała się murowana wieża, która stała już na terenie spalonego przez Litwinów grodu. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Swój dzisiejszy kształt uzyskał w XVII w. O jego średniowiecznych korzeniach świadczą dwie cylindryczne baszty strzegące mostu prowadzącego od strony rynku. Dziś w zamku mieści się Dom Polonii, słynący z serwowanych w zamkowej restauracji dań kuchni staropolskiej oraz z przystani nad Narwią, skąd moż więcej title=