Gotycki kościół farny


Ze średniowiecza pozostały dwa przasnyskie kościoły, oba związane z osobą św. Stanisława Kostki. Gotycki kościół farny (ul. św. Wojciecha), wzniesiony w końcu XV w., jest najstarszą świątynią miasta. Obok kościoła znajduje się wolno stojąca dzwonnica z przełomu XV i XVI w. W kościele chrzczony był św. Stanisław Kostka. Tutaj też, w przylegającej do nawy głównej kaplicy północnej, wieczny spoczynek znaleźli jego rodzice: Jan – kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich