Kościół pw Bożego Ciała

Łaźnia, jarmarki i gotycki kościół


Średniowieczni mieszkańcy Makowa dbali o czystość. W mieście istniała łaźnia, która zaspokajała też potrzeby dworu. Przez jeden dzień w tygodniu była wykorzystywana przez służbę książęcą. Dochody z pozostałych dni jej użytkowania, a także istniejącej w mieście postrzygalni sukna, przeznaczono na rozwój miasta, które bogaciło się także dzięki jarmarkom. Pod koniec XV w. w mieście odbywały się trzy, z których jeden trwał przez dwa dni. Zamożność mieszkańców zaowocowała fundacją imponującej świątyni zbudowanej w stylu gotyku mazowieckiego. Budowę więcej title=