MAKÓW MAZOWIECKI

gdzie rycerze zbuntowali się przeciw mazowieckiej księżnej


Prawa miejskie nadał miastu książę Janusz I. Legenda mówi, że jego głowa została uwieczniona w herbie miasta. Sceptycy widzą w niej jednak głowę górala i błąd heraldyków, którzy pomylili Maków Mazowiecki z Makowem Podhalańskim… W Makowie znajdował się dwór obronny książąt mazowieckich, który nie zachował się do dzisiaj. Wznosił się obok miasta, na lewym, wyższym brzegu rzeki Orzyc (w rejonie dzisiejszej ul. Warszawskiej). W 1518 r. doszło w nim do dramatycznych wydarzeń. Dwór, w którym przebywała księżna Anna Radziwiłłówna wraz ze st więcej title=