Grodzisko na Farskiej Górze


W czasie, gdy budowano gród, w miejscu zamku na terenie Ciechanowa istniała jeszcze jedna warownia: grodzisko na Farskiej Górze. Według legendy założył je rycerz Ciechan, który uciekł z rodzinnego domu ze swą wybranką, piękną Dobroniegą. Musiał wybrać wygnanie, gdy ojciec chciał go na siłę ożenić z nieurodziwą, ale bogatą sąsiadką. Gród został wzniesiony jeszcze w czasach, gdy chrześcijaństwo nie dotarło na Mazowsze. Być może istniała przy nim pogańska świątynia. Wskazuje na to pośrednio tradycja, która nazwę Farska Góra łączy z imieniem pogańs więcej title=