Trasa Konrada Mazowieckiego – część wschodnia


Północne kresy Mazowsza oddzielały ziemie polskie od terenów zamieszkałych przez pogańskich Prusów. O walkach toczących się niegdyś na pograniczu świadczą zamki i grody, które zachowały się po dziś dzień. Na obszarze tym kwitł również handel, a powstające wokół targowisk osady rozwijały się w bogate miasta. Pamiątkami po złotym wieku północnego Mazowsza są imponujące kościoły gotyckie.  więcej title=