Park Podzamcze


Warownia Piastów Mazowieckich istniała w Sochaczewie już w XIII w., a pierwszy murowany zamek powstał w XIV w. Po przejęciu miasta przez Koronę Królestwa Polskiego w XV w. zamek był wielokrotnie przebudowywany. Największe zmiany nadające budowli charakter wczesnobarokowy zostały wprowadzone w XVII w. na zlecenie króla Zygmunta III Wazy. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty murów wielokrotnie niszczonych, m.in. podczas potopu szwedzkiego i insurekcji kościuszkowskiej. Od początku XIX w. nie podejmowano żadnych działań w celu odbudowy, dlatego więcej title=