Dwór w Rościszewie – siedziba władz gminy


Był to okazały budynek wzniesiony właśnie na zlecenie rodziny Jeżewskich, właścicieli tych ziem od końca XVIII w. Podczas pobytu w Rościszewie Fryderyk wstąpił do pobliskiego kościoła pod wezwaniem Opieki św. Józefa. Historia tej parafii sięga XIV w., lecz kościół, który odwiedził kompozytor, został zbudowany w latach 1779-1781 na miejscu poprzedniej murowanej świątyni z końca XVI w. Kościół, podobnie jak dwór, ufundowany został przez Benedykta J. Jeżewskiego, generała wojsk koronnych. We wnętrzach zachowało się wiele cennych elementów z XVII i więcej title=