TWIERDZA MODLIN


Twierdza Modlin, należąca do największych i najlepiej zachowanych w Polsce, wznosi się przy ujściu Narwi do Wisły. Strategiczne walory tego miejsca docenił już król Karol X Gustaw, który w 1656 r., podczas potopu szwedzkiego, założył tu ufortyfikowany obóz. W 1806r. Napoleon Bonaparte zlecił budowę cytadeli, którą na przestrzeni XIX stulecia kilkakrotnie modernizowano i rozbudowywano. Stacjonowały tu załogi polskie (Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, Rzeczpospolitej), francuskie, saskie, wirtemberskie, rosyjskie i niemieckie. Twierdza więcej title=