Kopiec Współtwórców Niepodległej


W pobliżu pomnika wznosi się kopiec zwieńczony głazem, na którym wyryto napis: Józef Piłsudski i współtwórcy Niepodległej: Jędrzej Moraczewski, Ignacy Paderewski, Stanisław Grabski, Maciej Rataj umiłowali Sulejówek. Wdzięczni mieszkańcy 1918–1988. Powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka w 1988 r. dla upamiętnienia 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.