PŁOCK


Plany operacyjne wojsk bolszewickich idących na zachód zakładały błyskawiczne opanowanie Płocka, a następnie wyjście na tyły polskich wojsk znajdujących się pod Warszawą. Natarcie na miasto miał przeprowadzić 3 Korpus Kawalerii Gaja Bżyszkiana wraz z 3 Dywizją Strzelców bolszewickiej 4 Armii.Walki rozpoczęły się 18 sierpnia 1920 r. o godz. 14.00. Bolszewicy natarli prawie jednocześnie z dwóch stron, opanowując północno-zachodnią część Płocka. Wśród obrońców zapanował chaos, żołnierze w panice opuszczali miasto. Znani z okrucieństwa „czer więcej title=