Zrealizowano w ramach projektu "Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013